‘Situaties lopen minder snel uit de hand’

Pleegzorgbeleider Noor over Mockingbird

‘Mijn werk is leuker geworden’, vertelt pleegzorgbegeleider Noor Hofman (41). Ze was vanaf het begin nauw betrokken bij de opzet van de eerste Mockingbirdconstellatie van Nederland – een bijzondere pleegzorgvorm gebaseerd op de kracht van onderlinge steun. Zoals dat ook binnen een familie waardevol kan zijn.

Noor is begeleider van het netwerk aan pleeggezinnen dat samen de constellatie vormen. En ze is razend enthousiast ‘Het onderlinge contact is heel laagdrempelig, niet alleen onder de gezinnen, maar ook richting mij. Ik vind het bijzonder om als pleegzorgbegeleider zo dicht bij de gezinnen te staan.’

Een Mockingbird constellatie bestaat naast de deelnemende pleeggezinnen ook uit een ‘hubhome’ gezin. Het doel is om onderling sterke relaties op te bouwen tussen de verschillende pleegouders, de pleegkinderen, de ouders van de kinderen en professionals. De hubhomeouders hebben daar een leidende rol in. Met dit hechte netwerk, dat als het goed is ontstaat, voelen pleeggezinnen zich goed gesteund en gewaardeerd. Vaak zijn de behoeftes van pleegkinderen complex en heel specifiek, daar kunnen pleegouders doorgaans wel steun bij gebruiken.

Minder breakdowns

Is Mockingbird vooral bedoeld voor pleegouders? ‘Nee, zeker ook voor de kinderen’, legt Noor uit. ‘Zij gaan het netwerk ervaren als ‘een grote familie’ met bijbehorende gezelligheid, logeerpartijen en ondersteuning waar nodig. Door het laagdrempelig maken van het uitwisselen van ervaringen en kennis, lopen situaties minder snel uit de hand.’ In onder meer Engeland en Amerika heeft Mockingbird zich ruimschoots bewezen. Onderzoek uit onder andere Engeland toont aan dat de aanpak van Mockingbird het percentage breakdowns (het voortijdig of een ongunstig afgebroken plaatsing van een pleegkind, red.) spectaculair verlaagt.

Gehoord en gezien

Mockingbird kan volgens Noor veel betekenen voor huidige en toekomstige pleeggezinnen. De kracht zit ‘m vooral in het samenkomen en elkaar ondersteunen. ‘Regelmatig contact met een pleegzorgbegeleider en af en toe een huisbezoek is eigenlijk niet voldoende om een pleeggezin goed te ondersteunen. Mockingbird kan daarin aanvullen. Natuurlijk kan dat ook bij familie, al is bij mensen die zelf geen pleegkind hebben de herkenning vaak minder groot. Binnen de constellatie voelen pleegouders zich echt gehoord en gezien. Dat geeft steun.’

iHUB wil het aantal Mockingbirdconstellaties komend jaar uitbreiden. Interesse in de rol van hubhomeouder? Hier vind je meer informatie: https://horizonpleegzorg.nl/hubhomeoudersgezocht/

 

20231031 145441

Lees andere bijzondere verhalen

Help je mee pleegzorg-en gezinshouders werven?