Gezinshuizen

Alles over gezinshuisouders

In de Holland Rijnland Regio zijn we op zoek naar gezinshuizen waar kinderen, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, in een normale en stabiele gezinssituatie kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Een gezinshuis is wat anders dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan. Het is echter geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd in hun leven.

Wat is gezinshuiszorg?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

Waarom gezinshuiszorg?

In een gezinshuis is ten minste één van de ouders professioneel opvoeder. De term ‘professioneel’ gaat over competenties en vaardigheden, maar ook over het feit dat het een betaalde baan is. Een gezinshuisouder is als professioneel opvoeder werkzaam in diens eigen huis en leefomgeving en zet diens eigen (gezins)leven, privésituatie en netwerk in als hulpverleningsvorm.

Wat doe je als gezinshuisouder?

In het gezinshuis is de ouder verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van kinderen met complexe problematiek. Gezinshuisouders streven er naar om in een gezinshuis langdurend maximale groei en ontwikkeling mogelijk te maken -rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dit doen ze door ‘het gewone leven’ en het gevoel erbij te mogen horen.

De wettelijke voorwaarden

Een gezinshuisouder is een professionele opvoeder en dit vereist een SKJ-registratie en HBO-diploma in de zorg. Daarnaast is er kennis nodig van verschillende problematieken die kinderen of jeugdigen kunnen ervaren.
Iedere organisatie heeft daarnaast haar eigen instapeisen voor nieuwe gezinshuisouders.

Bijzondere verhalen over gezinshuisouders?

Benieuwd naar de praktijk van gezinshuisouders en de kinderen die bij hen wonen? Lees hier bijzondere ervaringsverhalen van de organisaties uit onze regio.

Onze partners

In Holland Rijnland zijn er verschillende zorgorganisaties die gezinshuiszorg bieden. Zij werken nauw samen met gezinshuisouders en ondersteunen, en begeleiden hen en de kinderen in hun zorg.

Cardea

Wanneer kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en een pleeggezin te vroeg is, dan komen onze professioneel geschoolde gezinshuisouders in beeld. Zij vangen kinderen op in de eigen woning of een woning van Cardea. Kinderen draaien mee in het gezin en krijgen daarnaast hulp op maat. Een gezinshuisouder stimuleert contact met biologische ouders en werkt samen met gedragswetenschappers, het kinds netwerk en andere gezinshuisouders.

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt kinderen met een lichte tot ernstige (verstandelijke) beperking. Gezinshuisouders bij ’s Heeren Loo bieden kinderen een veilige basis. Dit door het kind mee te laten draaien in het gezin en professionele begeleiding te bieden. Gezinshuisouders worden ondersteund door ons expertisecentrum Advisium. Zo krijg je alle ruimte om je werk op jouw manier te doen, maar wel met voldoende begeleiding vanuit ’s Heeren Loo.

Ihub Pleegzorg En Gezinshuizen Verticaal Fc (002)

iHub

iHub Pleegzorg & gezinshuizen is een van de grootste pleegzorgorganisaties van Nederland. We hebben veel ervaring in het begeleiden van pleegouders en pleegkinderen – je staat er nooit alleen voor. Bij ons staat kwaliteit voorop. Uitgangspunt daarbij is dat de match tussen pleeggezin en pleegkind voor iedereen passend moet zijn. We zijn regionaal georganiseerd en hebben altijd een begeleidingsteam in de buurt.

Driestroom

Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Een vorm hiervan zijn onze Driestroomhuizen waar gezinshuisouders bijdragen aan het alledaags geluk van kinderen die vanwege hun problematiek niet meer thuis kunnen wonen. Wil je meer informatie over het starten van een gezinshuis? Kijk dan op onze website en neem contact met ons op!

William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen

WSGV is gespecialiseerd in pleegzorg voor kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking (zelf vaak zonder beperking). In heel Nederland worden onze pleeggezinnen begeleid door ervaren en betrokken pleegzorgwerkers. Ook in jouw regio staan onze professionals voor je klaar. Ze komen graag bij je langs om meer te vertellen over pleegzorg bij ons en je vragen te beantwoorden. Ga naar onze website voor meer informatie of onze contactgegevens. 

Heb jij thuis nog een plekje voor een kind?