Pleegzorg

Alles over pleegzorgouders

Ieder kind hoort op te groeien op een liefdevolle veilige plek. Toch is een stabiele thuissituatie voor niet alle kinderen vanzelfsprekend. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind thuis woont. Werkt dat onvoldoende en is de ontwikkeling of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind ergens anders gaat wonen. Voor die kinderen zijn pleegouders hard nodig.

Pleegzorg is hulp waarbij een kind -tijdelijk- in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Pleegkinderen blijven de wettelijke kinderen van hun ouders.

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg is er in verschillende soorten en maten. Als pleegzorg korter dan een jaar duurt, dan spreken we van kortdurende pleegzorg. Duurt de pleegzorg langer, dan komen we uit bij pleegzorg voor onbepaalde tijd. Verder is er nog fulltime- en parttime pleegzorg. Zo kun je bijvoorbeeld ook weekend pleegouder worden.

Waarom pleegzorg?

Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet (meer) aan kunnen. Het is dan voor het kind – en vaak ook voor de ouders – beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een ander gezin logeert.

Netwerk pleegzorg

Bijna de helft van de kinderen die in een ander gezin opgroeien, woont bij bekenden, zoals opa, tante, of de buurvrouw of juf. Helaas is het niet altijd mogelijk om een plek te vinden binnen het netwerk. Daarom zijn we op zoek naar gezinnen die kinderen willen opvangen die ze niet (zo goed) kennen.

De wettelijke voorwaarden

Kun jij een kind structuur, warmte en veiligheid bieden? Dan kun je in principe pleegouder worden. Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden waaraan je als pleegouder moet voldoen:

  • je bent minimaal 21 jaar;
  • je ontvangt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. De pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na jouw toestemming – aan;
  • je kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden;
  • je hebt een aparte slaapkamer beschikbaar voor een pleegkind;
  • je bent bereid om samen te werken met ouders en andere mensen die voor het kind belangrijk zijn;
  • je staat open voor begeleiding van de pleegzorgorganisatie en biedt ondersteuning bij de uitvoering van het hulpverleningsplan.

Bijzondere verhalen over pleegouders

Benieuwd naar de praktijk van pleegouders, kinderen en gezinnen? Lees hier bijzondere ervaringsverhalen uit onze regio over pleegzorg.

Onze partners

In Holland Rijnland zijn er verschillende zorgorganisaties die pleegzorg bieden. Zij ondersteunen pleegzorgouders die bij hen in dienst zijn en begeleiden hen, het pleegkind en hun gezin.

Cardea

Sinds een aantal jaar is pleegzorg onderdeel van het hulpaanbod van Cardea. Zo’n 60 pleegzinnen zetten zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. 70% hiervan komt uit het netwerk van de kinderen. Als pleegzorgorganisatie werken we op kleine schaal. Hierdoor hebben we veel ruimte voor persoonlijk contact en intensieve begeleiding met onze pleegouders. Daar zijn we trots op.

Ihub Pleegzorg En Gezinshuizen Verticaal Fc (002)

iHub

iHub pleegzorg & gezinshuizen is een van de grootste pleegzorgorganisaties van Nederland. We hebben veel ervaring in het begeleiden van pleegouders en pleegkinderen – je staat er nooit alleen voor. Bij ons staat kwaliteit voorop. Uitgangspunt daarbij is dat de match tussen pleeggezin en pleegkind voor iedereen passend moet zijn. We zijn regionaal georganiseerd en hebben altijd een begeleidingsteam in de buurt.

Wsgv Logo Rgb (002)

William Schrikker Gezinsvormen

WSGV is gespecialiseerd in pleegzorg voor kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking (zelf vaak zonder beperking). In heel Nederland worden onze pleeggezinnen begeleid door ervaren en betrokken pleegzorgwerkers. Ook in jouw regio staan onze professionals voor je klaar. Ze komen graag bij je langs om meer te vertellen over pleegzorg bij ons en je vragen te beantwoorden. Ga naar onze website voor meer informatie of onze contactgegevens. 

 

Heb jij thuis nog een plekje voor een kind?