Is gezinshuisouder jouw beroep?

Is gezinshuisouder een beroep? Is het dan geen pleegzorg? Ze wonen toch bij je in huis? Maar wat doe je dan de hele dag? Zomaar wat vragen die opkomen als helder wordt dat het mijn beroep is om kinderen – in mijn eigen huis – op te vangen. Inderdaad, het gezinshuis is mijn werk! En daarnaast is het ook mijn passie. Ons eerste fulltime pleegkind gaf ons destijds het zetje om aan de slag te gaan als professioneel opvoeder.

Het gewone leven

Als pleegzorgouder vang je een kind op en laat het meedraaien in je eigen gezin. In een gezinshuis leven we ook ‘het gewone leven’ met als verschil dat een van de ouders altijd professioneel geschoold is. Als gezinshuisouder zorg je ervoor dat het kind de begeleiding en behandeling krijgt die nodig is om in het gezin te leven en zo goed mogelijk contact te houden met hun familie en netwerk. Zo ‘vouwt’ het gezinshuisgezin zich eigenlijk om de behoeften van de kinderen. Natuurlijk zijn er ook therapeuten betrokken die specifieke behandelingen geven waar nodig. Maar hier in ons gezinshuis zorg ik voor de integratie van deze behandelingen in het normale leven. De problematiek van het kind en zijn of haar netwerk is vaak heel uitdagend. Vaak is er sprake van een hechtingsstoornis en trauma en sommige kinderen hebben als extra uitdaging een lichtverstandelijke beperking of autisme. Dit vraagt natuurlijk om andere kennis en vaardigheden dan gemiddelde opvoedingssituaties.

24/7

Als gezinshuisouder ben ik 24/7 bereikbaar en alert. Horen, zien en voelen wat de kinderen bezig houdt, wat ze nodig hebben en waarin ze geholpen en bijgestuurd moeten worden. Reflectie is daarbij heel belangrijk: dat je naar jezelf en je eigen handelen durft te kijken en laten kijken. Dit doe ik met mijn collega’s door intervisie en werkbegeleiding. En natuurlijk speelt mijn eigen gezin hier ook een belangrijke rol in.

Mijn passie

Al jong wist ik dat ik van betekenis wilde zijn voor mensen en kinderen om mij heen. In de loop van de tijd heb ik ontdekt waar mijn interesse ligt, wat ik kan en hoe ik daarmee van betekenis kan zijn. Mijn leven delen met kinderen en bijdragen aan een voor hen zo goed mogelijke plek in de maatschappij!

Denk je nu, dat is misschien ook iets voor mij. Cardea is momenteel op zoek naar een gezinshuisouder. Voor meer info bekijk onze vacature: https://werkenbij.cardea.nl/vacatures/gezinshuisouder

Deze blog werd geschreven door gezinshuisouder Karin. Omwille van de privacy zijn de namen gefingeerd en enkele essentiële kenmerken aangepast.

Foto: ©Cardea ter illustratie. Dit zijn niet de hulpverlener en/of de kind(eren) uit het verhaal.

Lees andere bijzondere verhalen

Help je mee pleegzorg-en gezinshouders werven?