Start een gezinshuis!

In de regio Holland Rijnland willen we graag meer geschikte plekken creëren voor kinderen die vanwege problematiek niet meer thuis kunnen wonen. Een passende plek zijn gezinshuizen. 

Via Driestroom zijn er mogelijkheden om een gezinshuis te starten! Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. In het gezinshuis bieden gezinshuisouders volgens het 24/7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg aan bij hen in huis geplaatste kinderen of jeugdigen. Als gezinshuisouder ben je een zorgprofessional en voldoe je aan de gestelde eisen uit de landelijke kwaliteitscriteria gezinshuizen.

In onderstaande video delen we graag een impressie van diverse Driestroomhuizen in Nederland.

Lees andere bijzondere verhalen

Help je mee pleegzorg-en gezinshouders werven?