Driestroom-huizen de Keizer en de Staatsie

Op dit moment zijn er in Nederland nog altijd 10.000 kinderen die niet op een passende plek zitten en baat hebben bij kleinschalige zorg zoals een gezinshuis. In een gezinshuis is het kind onlosmakelijk onderdeel van het gezinssysteem en het sociale netwerk rondom het gezin. Gezinshuizen bieden een veilige en vertrouwde omgeving voor een kind met professionele opvoeders die zorg, ondersteuning en begeleiding bieden.

Gezinshuisouderschap biedt een bepaalde dynamiek en hierdoor is een dag nooit hetzelfde. Als gezinshuisouder wil je maximale regie in het zorgproces, niet gehinderd door bureaucratie en regelzucht. Je wil snelheid in het hulpverleningsproces en doorgaan waar de reguliere begeleiding stopt. Bij Driestroom zien we dat sommige gezinshuisouders op enig moment kiezen voor uitbreiding van het gezinshuis met kleinschalige vervolgzorg zoals training naar zelfstandig wonen, zodat de jongere maximaal wordt voorbereid op te toekomst. Bij Driestroom staat de zorg voor het kind en zijn alledaags geluk centraal.

Bij Driestroom geloven we daarom in de kracht van onze gezinshuisouders en sturen we op kwaliteit. We hebben samen een sterk systeem opgebouwd met professionaliteit aan de basis.

Bekijk het filmpje over Driestroom huizen de Keizer en de Staatsie, en leer meer over hoe dit er op dagelijkse basis uitziet.

Lees andere bijzondere verhalen

Help je mee pleegzorg-en gezinshouders werven?