‘Er is steun van alle kanten als je een pleegkind verwelkomt’

In de Week van de Pleegzorg, begin november, bracht de Leidse wethouder Abdelhaq Jermoumi een bezoek aan twee toegewijde pleegouders die met veel warmte een kind opvangen die in het begin van het leven weinig kansen mee leek te krijgen. “We zijn blij dat we ons huis open hebben kunnen stellen. Na even bij een gezin te hebben gewoond dat Crisisopvang bood, kon de lieverd, die toen vijf maanden was, bij ons terecht.”

Door Willemien Timmers

Wethouder Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs) is erg blij met de pleegouders die zich in Leiden inzetten om kinderen die helaas écht niet meer thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden. “We willen in Leiden alle kinderen dezelfde kansen geven, ongeacht in welk nest ze geboren zijn of wat hun achtergrond is. Daarom werken we er met veel professionals hard aan om kinderen in kwetsbare posities extra aandacht te geven. We hebben zelfs een programma opgestart waarbij we jonge stellen die zwanger willen worden, wijzen op de grote verantwoordelijkheid die op hen afkomt. Op die manier kunnen we vanaf het allereerste moment begeleiding bieden, als daar behoefte aan is.”

Het gaat hem aan zijn hart dat er momenteel kinderen zijn die moeten wachten op jeugdzorg en pleegzorg, onder andere omdat er te weinig pleegouders zijn. In heel Nederland zijn er zo’n 3500 pleeggezinnen nodig. Ook in de regio Holland Rijnland wachten er kinderen op een plekje in een pleeggezin. Dat er wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor het onderzoeken en behandelen van deze kwetsbare kinderen, zorgt ook voor vertraging.

“We doen er, in regionaal verband, alles aan om deze wachtlijsten snel korter te laten worden. Eén van de dingen die we samen met alle betrokken organisaties meer voor het voetlicht willen brengen is hoe mooi het is om voor een kind te zorgen dat voor kortere of langere tijd een veilig thuis nodig heeft.”

Traject vol begeleiding

De pleegouders waar de wethouder op bezoek is, hebben hun rol duidelijk omarmd. De liefde voor het kind dat aan hen is toevertrouwd spat van het koppel af. “De route van iedere pleegouder is anders,” benadrukt de pleegvader. “Die van ons kwam voort uit een onvervulde kinderwens. Na wat overdenkingen hebben we ons aangemeld voor een informatieavond over pleegzorg. We wilden graag iets betekenen in het leven van een kind. Er volgde een traject van ongeveer een half jaar, waarin we allerlei cursussen kregen, onder andere over verwachtingsmanagement.”

De pleegmoeder: “Heel fijn daarbij was dat we eerlijk konden zijn naar elkaar. We konden samen met de pleegzorgbegeleiders bekijken hoe oud het kind dat bij ons zou komen wonen ongeveer zou moeten zijn en met welke moeilijke situaties we wel en niet te maken wilden krijgen. De medewerkers van Horizon (de pleegzorgaanbieder, – red.) stonden altijd voor ons klaar met een luisterend oor en advies. Na zes maanden wisten we goed welke rol ons zou passen en we meldden dat we er klaar voor waren om pleegouders te worden. Twee maanden later kregen we al een telefoontje.”

De aanwezige medewerker van Horizon, onderdeel van hulpverleningsorganisatie iHUB, weet uit ervaring hoe belangrijk het voortraject is voordat mensen pleegouder worden. “We leren elkaar goed kennen in diverse gesprekken en tijdens cursussen. Bij ieder geval kijken we naar wat een persoon of een stel aankan en wil. We respecteren wensen, maar ook grenzen.  Een uiteindelijke pleegzorgplaatsing bereiden wij altijd heel zorgvuldig voor. Natuurlijk kijken we eerst of er in het directe netwerk van de ouders een plek gevonden kan worden, pas daarna gaan we verder zoeken naar een match vanuit ons bestand. Als die er is, soms buiten de regio, zijn we daar erg blij mee. We kijken heel kritisch of het kind past in het huis waar het heengaat; we willen natuurlijk voorkomen dat het mis gaat.”

Wethouder Abdelhaq Jermoumi Leiden Website
Leidse wethouder Abdelhaq Jermoumi

Temperament

Sinds een aantal jaar vormt het jonge Leidse koppel dus een gezin van drie. “Ons pleegkind heeft eerst een tijdje bij familie gewoond. Daar hebben we gelukkig nog contact mee. Toen de opvang daar niet meer ging, was daar korte tijd een crisisopvanggezin en met vijf maanden kwam de kleine bij ons. Het was een prachtig klein hummeltje dat we direct in ons hart sloten.”

Het kind heeft een prachtig temperament. “Dat is echt leuk om te zien”, lacht de pleegvader. “Van onszelf zijn we niet zo ‘outgoing’. We leren dus veel van elkaar.”

Contact

De pleegouders doen er alles aan om het contact met de ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. “In het begin zagen we de ouders iedere week, maar na een tijdje werden de afspraken door hen vaak afgezegd. Gelukkig krijgen we vanuit Horizon goede begeleiding hoe we met deze soms gespannen verhouding om moeten gaan. Bovendien is afgesproken dat belangrijke berichten via Horizon gecommuniceerd worden; dat helpt ons om neutraal te kunnen blijven. Vanaf het eerste moment wisten we dat het onderhouden van deze relatie pittig zou zijn, en ik begrijp ook wel dat ouders het lastig vinden dat hun kind niet thuis woont. We zijn in het voortraject goed op dit soort dingen voorbereid, dus het werpt voor ons gelukkig geen schaduw op de plaatsing.”

Verlof

Toen de kleine bij hen kwam wonen, kregen de pleegouders van het crisisgezin een lijstje mee over hun pleegkind. “Op die manier wisten we al een beetje waar we rekening mee konden houden. We waren blij dat we van onze werkgevers pleegzorgverlof kregen. Zo konden we de eerste weken helemaal in onze eigen bubbel blijven en rustig aan elkaar wennen.”

Inmiddels is duidelijk dat het pleegkind bij de Leidse pleegouders op mag groeien, en niet tijdelijk bij hen verblijft. “Het streven is om binnen een jaar na een plaatsing in een pleeggezin uit te spreken of een pleegkind blijft of dat wordt toegewerkt naar terugkeer naar huis”, laat de Horizonmedewerker weten. “Dat perspectief is voor alle partijen nodig. Vooral voor het kind is het prettig om te weten waar hij of zij gaat opgroeien. Terug naar huis heeft de voorkeur, maar dat moet wel kunnen. Helaas is dat niet altijd zo.”

Vormen van pleegzorg

In de regio Holland Rijnland zijn nieuwe pleeggezinnen nodig. “Er bestaan verschillende pleegzorgvormen, met een verschillende intensiteit. Zo kun je als je ervaren pleegouder bijvoorbeeld buddy worden voor een pleeggezin. Ook bestaat er weekendpleegzorg. Je kunt echt iets betekenen voor een kind”, aldus wethouder Jermoumi. “En in mijn directe omgeving heb ik gezien dat een pleegkind echt onderdeel van een gezin kan worden.”

Steun

“Een buddy is trouwens echt heel fijn”, laat de pleegmoeder weten. “Die kan zijn of haar ervaring delen. Verder zijn er speciale dagen voor pleeggezinnen, en komt de pleegzorgbegeleider van Horizon zo vaak als nodig is langs voor begeleiding. Bovendien kan ik hen bij korte vragen altijd bellen. Er is echt steun en hulp van alle kanten als er een pleegkind in je gezin komt wonen.”

 

De namen van de pleegouders en het geslacht van het kind zijn in verband met privacy van het pleegkind weggelaten in dit artikel.

Lees andere bijzondere verhalen

"Help je mee pleegzorg-en gezinshouders werven?